Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej X

IV SA/Po 132/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-22

Sprawa ze skargi Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeciwko Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie ustalenia właściwego organu w sprawie

II SO/Rz 11/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-19

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość w sprawie o rozpoznanie wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w J. a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ch. -