Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 130/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w prze...

VI SO/Wa 23/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek J. Ś. o wymierzenie grzywny Ministrowi Infrastruktury w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi