Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1101/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

I OSK 725/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w przedmiocie działania Ministra Infrastruktury

I OZ 1102/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości