Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 974/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S.O. na zawiadomienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] w przedmiocie sposobu załatwienia skargi