Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 720/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1641/05

I OZ 524/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OZ 1101/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

I OZ 719/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych

I OSK 725/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Spółdzielni [...] w przedmiocie działania Ministra Infrastruktury

I OZ 523/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OZ 1102/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku, Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości

I OZ 130/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w prze...

I OZ 525/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I OZ 756/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie przekazania według właściwości
1   Następne >   2