Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 48/16 sprawy z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi Z. B. w przedmiocie przekazania skargi

I OPP 61/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 41/17 ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 62/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-05

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 30/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 90/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SPP/Wr 112/19 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OPP 40/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-24

Skarga W. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 380/20 ze skargi W. D. na działanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przedmiocie funkcjonowania budynku

I OPP 44/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-31

Skarga Z.B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 89/16 ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego [...]