Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 42/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SO/Wa 48/16 sprawy z wniosku Z. B. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu za nieprzekazanie skargi Z. B. w przedmiocie przekazania skargi

I OPP 61/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-17

Skarga Z. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 41/17 ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpoznania wniosku