Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 8/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga K. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 3/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Krakowie

I OPP 33/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi A. S. na pismo Szefa Służby Cywilnej Nr [...] sygn. akt VII SA/Wa 1933/10

I OPP 2/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zasądzenia odszkodowania sygn. akt VII SAB/Wa 209/11

I OPP 27/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III KO 23/12 w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłość postępowania i bezczynność Kierownika NZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego w B. P. w przedmiocie załatwienia wniosków

I OPP 55/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-09

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego dla [...] sygn. akt III SAB/Kr 5/13

I OPP 48/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 19/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego w G. Wydział II Karny w przedmiocie nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym i wydania wyroku w postępowaniu karnym

I OPP 60/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SO/Kr 4/13 w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Sądowi Rejonowemu [...] za nieprzekazanie skargi na bezczynność Sądu Rejonowego [...] wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OPP 74/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.

I OPP 50/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27

Skarga D. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 167/12 (wcześniej sygn. akt VII SA/Wa 1239/12) w sprawie ze skargi D. P. w przedmiocie przewlekłości w postępowaniu prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości zakończonym decyzją znak: [...]

I OPP 48/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 31/12 w sprawie ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego dla K. - [...] w K.
1   Następne >   3