Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1917/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. J. W. na odpowiedź Urzędu (...) W. , znak (...) w przedmiocie wynajęcia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu miasta

II SA/Sz 267/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-23

Sprawa ze skargi H.K. na działania Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia akt dotyczących dzierżawy garażu

I OSK 465/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie czynności Miejskiego Urzędu Pracy w L. dotyczących wydania duplikatów lub odpisów zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia

VI SA/Wa 394/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-22

Sprawa ze skargi I. U. na pismo Zastępcy Burmistrza Dzielnicy [...] Miasta W. w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu lokalu.