Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 551/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-10

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

II SA/Op 338/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

Sprawa ze skargi D. B. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz wydatkowania środków publicznych

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ

II SAB/Op 21/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-06

Sprawa ze skargi E. G. - B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę gminną

II SAB/Op 9/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-06-13

Sprawa ze skargi A. W. w przedmiocie lokal mieszkalny

II SA/Op 321/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-14

Sprawa ze skargi U. G. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udostępnienia skargi

II SA/Op 249/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-07

Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi w trybie Działu VIII K.p.a. na organ na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 305/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-22

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie nabycia garażu i ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Op 351/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-06

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie skargi na działalność organu administracyjnego

II SA/Op 523/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-28

Sprawa ze skargi K. G. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie naprawienia szkody spowodowanej odmową zwrotu kaucji wpłaconej na wykup mieszkania
1   Następne >   2