Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Ol 15/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-05

Wniosek F.W. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Okręgowemu w O.

IV SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wykonywania obowiązków

II SO/Ke 22/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-02-02

Wniosek P. B. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

II SAB/Go 51/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udostępnienia zeznań świadków

III SAB/Łd 52/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w Ł. w przedmiocie niezałatwienia sprawy

IV SAB/Wa 232/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Skarga Z. S. na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie zaniechania obowiązków służbowych

IV SAB/Wa 236/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie wzruszenia prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w R.

VII SAB/Wa 31/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

Skarga R. W. R. na bezczynność Prokuratora Generalnego

II SA/Sz 267/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-03-23

Sprawa ze skargi D. P. na pismo Prokuratora Okręgowego w przedmiocie podjęcia prawomocnie zakończonego postępowania

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych
1   Następne >   +2   +5   +10   19