Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

I OW 172/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie załatwienia skargi na działania Sekretarza Gminy

I OW 176/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie załatwienia skargi na działania Sekretarza Gminy

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

I OW 183/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Wniosek w przedmiocie załatwienia skargi na działanie Sekretarza Gminy

I OZ 993/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E. L. i J. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem sy...

I OZ 994/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E. L. i J. L. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem sygn. akt IV SA/Gl 170/04 w sprawie ze skargi na...

I OSK 234/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na zbycie nieruchomości

I OW 171/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie załatwienia skargi na działania Sekretarza Gminy

I OZ 888/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OZ 485/08 odrzucającym zażalenie K. W. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 485/08 oddalającym zażalenie K. W. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 44/06 o odrzuceniu zażalenia K. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admini...