Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 62/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawki wynagrodzenia za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

II SA/Op 535/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Skarga T. R. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 61/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie stawek wynagrodzenia opiekuna dziennego

II SA/Op 535/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 534/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej na skutek wniosku adwokata P. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu

II SA/Op 577/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 530/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 577/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Skarga T. R. na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 577/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 534/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora ośrodka pomocy społecznej
1   Następne >   2