Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 197/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 219/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SA/Op 8/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

II SO/Op 40/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika w sprawie dotyczącej skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SO/Op 39/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nysy

II SO/Op 29/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy wniesionego w sprawie odnoszącej się do uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie prawa pomocy w sprawie udzielenia informacji

II SO/Op 35/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nysy
1   Następne >   2