Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

VI SA/Wa 2260/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi C. T. w przedmiocie żądania zasądzenia odszkodowania od Rady Powiatu P. postanowił: odrzucić skargę

II SA/Sz 806/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-14

Skarga Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie porozumienia co do ustalenia wartości jednego punktu w złotych przez szkoły i placówki oświatowe

II SA/Sz 807/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-10-14

Skarga Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla jednostek organizacyjnych powiatu

III SA/Gd 174/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-06-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie działania Zarządu Powiatu [...]

VI SA/Wa 1243/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Powiatu M.

VI SA/Wa 1242/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty M.