Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bk 630/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania uwłaszczeniowego

II SA/Po 390/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania;