Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 2490/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 1412/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Bd 175/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu postanowił:

II SA/Op 558/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma w sprawie kosztów postępowania skargowego na skutek wniosku adwokat A. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Po 412/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

IV SA/Wa 1181/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Prezydenta W. nr [...].

IV SA/Wa 2636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi A. U. na odmowę przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewodę [...] zmiany 'decyzji' poprzez wystawienie właściwej karty ewidencyjnej ubezpieczonego

II SA/Op 241/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie rekompensaty za pozbawienie prawa własności nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej W. L. od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 241/14

IV SA/Gl 1229/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Sz 70/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   34