Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 1045/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-01-11

Sprawa ze skargi W. P. na pismo Starosty M. w przedmiocie wydania wypisu z rejestru gruntów

IV SA/Po 988/05 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2005-12-30

Sprawa ze skargi J. K. na działania Starosty S. w związku z jego wnioskiem w przedmiocie: przyznania pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej;

II SAB/Sz 38/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Bd 19/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-08-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie dla Anny i Ignacego S.

IV SA/Gl 882/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-28

Sprawa ze skargi G.K. na pismo Starosty T. w przedmiocie odszkodowania z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Bd 214/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we W. w przedmiocie przedłużenie pobytu M. M. w Pogotowiu Opiekuńczym w B.

II SAB/Bd 60/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-14

Sprawa ze skargi: T. G. na bezczynność Starostwa Powiatowego w A. w przedmiocie wadliwej działalności organu i pracowników postanowił: odrzucić skargę.

III SAB/Lu 4/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie odmowy przejęcia rzeczy znalezionych

III SAB/Lu 14/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zwrotu nieruchomości

III SA/Lu 417/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-08-29

Sprawa ze skargi J.S. w przedmiocie zasądzenia od Starostwa Powiatowego kwoty [...] zł pobranych przez Starostwo Powiatowe tytułem opłaty za kartę pojazdu dla sprowadzonego z [...] pojazdu samochodowego oraz kwoty [...] zł tytułem odsetek i poniesionych kosztów
1   Następne >   2