Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 1050/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi A S.A. w T. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SAB/Gl 33/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie naprawienia szkody majątkowej

IV SA/Gl 810/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-09-10

Sprawa ze skargi D. J. na działalność Starosty Powiatowego w Ż. i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż.

IV SAB/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania potwierdzenia rozliczeń księgowych

IV SA/Gl 506/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-10

Sprawa ze skargi D.J. na Starostę Powiatowego w Ż. w przedmiocie niewykonania orzeczenia sądu w przedmiocie ustanowienia kuratora sądowego

IV SAB/Gl 11/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starostwa Powiatowego w Ż. w przedmiocie : braku interwencji w domu opieki

IV SAB/Gl 26/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w Ż. w przedmiocie wniosku o ustanowienie pełnomocnika

IV SA/Gl 882/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-11-28

Sprawa ze skargi G.K. na pismo Starosty T. w przedmiocie odszkodowania z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

IV SA/Gl 1050/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-29

Sprawa ze skargi A. S.A. w T. na pismo Starosty [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

IV SA/Gl 2/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-19

Sprawa ze skargi D. J. na działalnie Starosty [...].
1   Następne >   2