Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 152/05 - Postanowienie NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu

I OZ 835/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwrotu podań