Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 241/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-06

Sprawa ze skargi Gminy S. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie upoważnienie Dyrektora A do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

IV SA/Gl 251/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

IV SA/Gl 257/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej z tytułu uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

IV SA/Gl 488/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-02

Sprawa ze skargi: B. P., J. C., K. B., M. M., D. S. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy podjęcia rozstrzygnięcia nadzorczego w kwestii wniosku J. C. o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 847/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze strefy sportu i rekreacji

III SA/Gl 434/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

III SA/Gl 435/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

III SA/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie wzniesienia pomnika

III SA/Gl 559/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy P. z dnia [...] r.