Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 646 Prawo własności przemysłowej X

VI SA/Wa 1523/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy

VI SA/Wa 1516/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego z rejestracji wzoru przemysłowego Rp 6063

VI SA/Wa 1958/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy PRIMUS INTER PARES nr R

VI SA/Wa 1987/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy CALCIUM C nr R

VI SA/Wa 1566/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Urzędu Patentowego RP w przedmiocie uznania pełnomocnictwa za prawidłowe (w sprawie sprzeciwu od udzielonego patentu na wynalazek) postanowił: