Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

OSK 426/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy uwierzytelnienia sporządzonych przez stronę odpisów z akt sprawy

I OZ 10/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie usunięcia uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych

I OZ 1096/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie II SA/Wa 338/05 wzywające Zbigniewa L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , II SA/Wa 338/05 w sprawie z wniosku Zbigniewa L. o w...