Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OZ 270/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OZ 682/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nakazania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych

I OZ 835/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi R. C. na niewykonanie wyroku NSA sygn. akt II SAB 405/02 przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

I OZ 297/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1301/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych

I OZ 265/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przetwarzani...

I OZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 912/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-01

Wniosek w przedmiocie przetwarzania danych osobowych posta...

I OZ 709/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
1   Następne >   3