Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Op 104/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-19

Sprawa ze skargi P. K. na Centralny Zarząd Służby Więziennej, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OZ 1096/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie II SA/Wa 338/05 wzywające Zbigniewa L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , II SA/Wa 338/05 w sprawie z wniosku Zbigniewa L. o w...