Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Rz 36/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 18/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 63/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego

IV SAB/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Kr 53/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratury Okręgowej

II SAB/Kr 52/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Łd 40/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SO/Kr 1/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-03

Wniosek P. B. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu [...]

II SAB/Kr 57/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego [...] w K.

II SA/Kr 568/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w K. na niewykonanie wyroku w sprawie sygn. akt II SAB/Kr 31/06 przez Prokuratora Rejonowego [...]
1   Następne >   2