Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 1010/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1016/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 384/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 298/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1845/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w N. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1109/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej i umorzenia postęp...

I OZ 356/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej