Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 235/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Skarga P.B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 54/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Kr 236/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 46/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w T.

II SAB/Kr 24/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w K. w sprawie realizacji wniosku '[...]' w K.

II SAB/Kr 85/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-27

Skarga Stowarzyszenia 'A.' w K. na bezczynność Prokuratora Okręgowego

II SAB/Kr 18/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 63/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego

II SAB/Kr 63/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy

II SO/Kr 41/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-11

Wniosek Międzyzakładowej Komisji '[...]' z dnia [...] r., znak: [...] o wymierzenie grzywny Rektorowi Państwowej Szkoły Zawodowej
1   Następne >   +2   +5   9