Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 1283/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu w sprawie ze skargi Stowarzyszenia '[...]' w K. na Statut Miasta T. stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej w T. w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Miasta T.

II SA/Kr 1246/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta [...]