Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Kr 236/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi P. B. na czynność Prokuratora Apelacyjnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 18/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-08

Wniosek P. B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego

II SAB/Kr 91/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Wniosek Stowarzyszenia Klub 'B' o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego [...]

II SAB/Kr 67/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa

II SAB/Kr 14/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego

II SA/Kr 78/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] w K. na naruszenie prawa przez Prokuratora Okręgowego polegające na niewyznaczeniu dni i godzin w jakich przyjmuje jako organ w sprawach skarg i wniosków oraz niepodanie tej informacji do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu

II SAB/Kr 117/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Kr 25/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-16

Wniosek sędziego NSA I. D. o wyłączenie od rozpoznania sprawy z wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w K. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego grzywny