Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Op 43/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-26

Sprawa ze skargi Zarządu A na Dyrektora Zespołu Szkół w Oleśnie w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 46/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-15

Sprawa ze skargi K. N. na Wojewodę Opolskiego w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 208/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-10

Sprawa ze skargi D. P. na pismo Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 42/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-08-03

Sprawa ze skargi P. W. na A Sp. z o.o. w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 47/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-09-30

Skarga M. P. na Dyrektora Zakładu Karnego w Głubczycach w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 48/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 258/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 62/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzelce Opolskie w Strzelcach Opolskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 24/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa A Jednoosobowej Spółki Gminy [...] z o.o. z siedzibą w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 27/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2020-06-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Nysie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2