Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Ol 8/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie udzielenia informacji publicznej -

I OSK 851/09 - Wyrok NSA z 2009-11-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 683/09 - Wyrok NSA z 2009-08-19

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w sprawie udzielenia informacji publicznej