Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

VIII SAB/Wa 36/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy L. w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Rz 17/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta (...) w przedmiocie nieudzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-07

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Skarga J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J.-L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 59/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej umarza postępowanie sądowoadministracyjne.

II SA/Wa 1727/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi A. B. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1665/07

II SAB/Ol 8/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SAB/Op 11/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Skarga A. L. i L. L. na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego związanego z udostępnieniem informacji publicznej

I OZ 746/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej
1   Następne >   2