Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Skarga J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J.-L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 746/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej