Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 424/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w G. w udostępnieniu informacji publicznej

I OZ 94/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 836/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Celestynów w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 219/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 221/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 220/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie informacji publicznej