Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Wa 211/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Sz 45/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązać Burmistrza do rozpoznania wniosku J. K. z dnia [...] o udzielenie informacji publicznej w zakresie punktu II

IV SAB/Wr 97/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 22/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 46/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Kr 1500/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi M.B. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie sygnatura II SAB/Kr 39/10

II SAB/Bk 64/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Gd 18/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy w przedmiocie udzielenia informacji publicznej