Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Kr 42/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-28

Wniosek E. S. w części dotyczącej wyłączenia sędziego WSA w Krakowie: Pawła Darmonia ze spraw, które toczą się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie z jego udziałem.

II SAB/Kr 43/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-30

Wniosek E. S. o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie Pawła Darmonia, Magdy Froncisz i Tadeusza Kiełkowskiego od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w zakresie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 116/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Z. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Bd 120/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 6/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-19

Wniosek w przedmiocie wniosku skarżącego , złożonego w trybie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 107/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-19

Wniosek E. S. o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie Pawła Darmonia, Magdy Froncisz i Tadeusza Kiełkowskiego od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w zakresie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Łd 29/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Ż. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 18/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Bliżyn w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 90/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Kr 97/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-19

Wniosek E. S. o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie Pawła Darmonia, Magdy Froncisz i Tadeusza Kiełkowskiego od orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w zakresie dostępu do informacji publicznej
1   Następne >   2