Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 705/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SO/Ke 4/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-02-26

Wniosek Barbary S. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Sz 7/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Gl 1/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 143/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 142/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wniosku

II SAB/Sz 144/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wniosku z dnia [...] r.

II SAB/Sz 145/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza L. w przedmiocie udostępnienie informacji publicznej objętej wnioskiem oku