Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 11/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Skarga A. L. i L. L. na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego związanego z udostępnieniem informacji publicznej