Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Ke 20/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-26

Wniosek P. K. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SAB/Kr 322/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Gl 118/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 75/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Po 42/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J. - L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SAB/Wr 27/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Skarga J. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy J.-L. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Kr 13/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Bobowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 480/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wymierzenia Burmistrzowi Gminy T. grzywny w sprawie z wniosku D. D. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy T. za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SAB/Bd 112/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9