Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-22

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 2 sentencji postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie kosztów sądowych

II SAB/Op 31/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SO/Op 14/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Wniosek S. P. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Strzelec Opolskich za nieprzekazanie w terminie kompletnych akt sprawy