Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Wa 34/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-03

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 18/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Łd 38/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w Ł. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 435/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Zarządu Komunalnego w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Kr 19/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej Miasta

IV SA/Wr 134/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-09

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie IV SA/Wr 550/05 zakończonej prawomocnym postanowieniem odrzucającym skargę na Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w L. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

I OSK 955/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. B. na odmowę udzielenia akredytacji przez [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. w przedmiocie informacji prasowej

II SAB/Ke 23/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 67/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa

I OSK 807/07 - Wyrok NSA z 2008-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Gminy Ł. - Zarządu Dróg i Transportu w Ł. w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   +2   4