Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Op 51/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr [...] w Krapkowicach w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 53/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 38/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-15

Skarga M. K., J. J., A. M., A Sp. z o.o. - wspólników Spółki Cywilnej [...] - [...] s.c. na bezczynność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 42/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opolu w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Op 49/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Krapkowicach w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 109/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego w Brzegu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej