Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I OSK 1975/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej