Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 811/15 - Wyrok NSA z 2017-04-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1835/15 - Wyrok NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 3255/15 - Wyrok NSA z 2017-10-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 272/16 - Wyrok NSA z 2017-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 2085/15 - Wyrok NSA z 2017-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej