Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 658/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OSK 1697/17 - Postanowienie NSA z 2018-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej