Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 386/17 - Wyrok NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1719/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego

I OSK 1822/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1020/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 237/18 - Wyrok NSA z 2019-06-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział [...] w przedmiocie udostępnienia Informacji publicznej

I OSK 920/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2538/17 - Wyrok NSA z 2019-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego