Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I OSK 1643/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 597/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej