Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 298/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 441/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 445/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 443/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 440/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SAB/Wa 444/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej (dot. wniosku [...])

II SA/Wa 1260/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej