Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sprawiedliwości X
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Wa 1563/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 218/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B. K. dotyczącej dostępu do informacji publicznej

II SA/Wa 1563/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt 1563/08 o odrzuceniu zażalenia P. B. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt 1563/08 o odrzuceniu zażalenia P. B. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1563/08 o odrzuceniu zażalenia P. B. na postanowienie WSA ...

II SA/Wa 338/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-24

Wniosek w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Wa 28/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SA/Wa 1394/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-30

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 737/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-12-28

Sprawa ze skargi Z. L. na pismo p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Sprawiedliwości w przedmiocie zarzutów dotyczących przekroczenia przez Dyrektora Biura uprawnień

II SAB/Wa 81/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z zakresu dostępu do informacji publicznej

II SO/Wa 366/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-02

Wniosek Z. L. o wymierzenie Ministrowi Sprawiedliwości grzywny w sprawie sygn. akt II SO/Wa 214/05 (obecna sygn. akt II SAB/Wa 88/05)

II SA/Wa 2041/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-12-21

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   34